Marktonderzoek

Het doen van een marktonderzoek is voor bedrijven van grote betekenis. De informatie die voortvloeit uit een onderzoek kan immers de juiste richting aangeven voor uw ondernemersbeleid en of communicatiebeleid. Tijdens een onderzoek kunnen we drie soorten onderzoek onderscheiden: verkennend / exploratief, beschrijvend / descriptief en verklarend. eXtraas Sales richt zich met name op het verkennende en het verklarende marktonderzoek. Samen met u kijk ik wat en hoe we de materie gaan onderzoeken. U heeft bijvoorbeeld een idee om een training te ontwikkelen. Samen met u kijk ik of er binnen de branche waarvoor deze training geschikt is, ook wel een vraag is naar uw training of u heeft een produkt op de markt gebracht maar dit blijkt toch niet het succes te hebben wat u had gedacht. Samen met u ga ik op onderzoek waarom het geen succes is en wat we nog kunnen doen om er een succes van te maken. Interesse: mail of bel eXtraas Sales.